Document

NAV türelmi idő lejárt

NAV számlázás img


2021. január 4-től az összes ügyletről adatot kell szolgáltatni, vagyis azokról a számlákról is, amelyeket magánszemélyek felé állítottak ki.

Az online adatszolgáltatási kötelezettség mind az online számlázó, mind a telepített (offline) számlázószoftverek, mind pedig a kézi számlatömbből kiállított számlákra vonatkozik, ezért maga az adóhatóság is szorgalmazza minden vállalkozás számára az online számlázószoftverek használatát.

A NAV honlapján 2020. december 16-án megjelent közleményben foglaltak szerint a NAV a 2021. január 4. és március 31. közötti időszakra vonatkozóan – meghatározott feltételek mellett – nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem, vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe. Áprilistól az áfaalanyok az új, 3.0-ás verziójú séma alkalmazásával kell adatot szolgáltatniuk a NAV felé.

A szankciómentes időszakot követően, az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett áfaalany számlaadat-szolgáltatása teljesítésének elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése esetében az adóhatóságnak törvényi felhatalmazás alapján az eset összes körülményének mérlegelésével lehetősége van mulasztási bírság kiszabására.

TOVÁBBI HÍREK

KAPCSOLAT

map icon

H-1034 Budapest, Tímár utca 20. 4.em